Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 – Taraflar

Madde 1.1 – Satıcı

Özel Mir Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (Berlitz)

Üsküdar İçerenköy Cad. Bodur İş Merk. N:8 K:9 D:36 Ataşehir / İstanbul

Ataşehir V.D. / 628 026 74 29

Madde 1.2 – Alıcı

Sözleşmeye konu Berlitz Online Dil Kursunu, bu sözleşme şartları ile online olarak satın alan kişi veya kurumdur.

Madde 2 – Konu

İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://berlitz-istanbul.com (internet sitesi) ve https://shop.berlitz-istanbul.com/ (online mağaza) siteleri üzerinde elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3 – Ürün/Hizmetin Süresi

Sözleşmeye konu olan Ürün/Hizmetin süresi, abonelik süresi kadardır.

Madde 4 – Ürün/Hizmetin Temel Özellikleri, Satış Fiyatı ve Teslimat Ücreti

Madde 4.1: Berlitz Online Dil Kursları, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca gibi farklı dillerde, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar eğitim sunan online eğitim platformudur. Gerçek dünyadan alınmış, görev temelli dil öğrenme ilkeleri ve mikro öğrenme üzerine kurulmuştur ve her öğrencinin günlük performansına, yeterlilik düzeylerine, kişisel hedeflerine göre tasarlanmıştır.

Eğitim paketlerinde birebir canlı özel dersler yer alabilir. Bu durum ürünün tanıtım sayfasında açık bir şekilde belirtilmektedir.

Madde 4.2 Eğitim İçeriği: Online dil kurslarında eğitim başlangıç, orta, orta üstü ve ileri olarak 4 (dört) ve alt seviyeler ile toplam 8 (sekiz) seviyeden oluşmaktadır. Kursiyerler elektronik ortamda iletilecek olan kullanıcı adı ve şifre ile Berlitz’in eğitim portalına ulaşarak eğitim alacaklardır. Kursiyerler eğitime, işbu Sözleşmenin imzalanmasının ardından yapılacak seviye tespit sınavıyla belirlenecek olan kurlarından başlayacaklardır. Seviye tespit sınavına giriş zamanını her kursiyer kendisi belirleyecektir. Kurs müfredatı öğrencinin seviyesine uygun olarak belirlenmektedir.

Madde 4.3 Canlı Özel Dersler: Online dil kurslarında canlı özel dersler bulunabilir. Bu durum İnternet Sitesinde ve Online Mağazada açık bir şekilde belirtilmektedir. Öğrenciler abonelik süreleri boyunca, haftada belirtilen günlerde ve adette özel ders alabilirler. Özel derslerin alınmasından önce öğrencinin kendi kendine tamamlaması gereken e-dersler (Bakınız: Madde 4.5 Berlitz E-Ders Platformu) sistemde tanımlıdır.

Madde 4.4 Kurs İçeriği ve Seviyeler: Kurs içeriği, öğrencinin yabancı dil seviyesine uygun olarak açılmaktadır.

Madde 4.5 Berlitz E-Ders Platformu: Öğrenciler, canlı özel derslerin yanında Berlitz e-ders platformuna da erişim hakkına sahiptirler. Berlitz Metodunda bütün dersler, ana dilinde eğitim veren yabancı öğretmenler ile yapılır. Yabancı öğretmenler ile yapılacak canlı dersler, hedef dili öğrenmek için en önemli zamandır. Bu nedenle öğrencilerimizden canlı özel ders öncesi e-dersleri tamamlamasını ve derse hazır gelmelerini istemekteyiz. Böylece canlı derslerde kullanılacak kelimeleri, gramer yapılarını, telaffuzları öğrenecek, yabancı öğretmenler ile konuşmaktan çekinmeyecek ve canlı dersten maksimum verim alabileceksiniz. E-Dersler, sadece ilk 20 özel ders öncesinde yapılır. 20 dersi tamamlayan öğrenciler, e-ders yapmadan özel derslerini alarak konuşma pratiği yapmaya devam edebilirler.

Madde 5 – Genel Hükümler

Madde 5.1: ALICI, internet sitesinde satışa sunulan Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifa ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, cayma hakkının kullanılması şartları hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, talep ve şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak iletebilir. Şikayet ve taleplere SATICI teknik ekibi tarafından en kısa sürede cevap verilecektir. ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, Mesafeli Sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken unvan, adres, iletişim bilgileri, siparişi verilen ürün/hizmetlere ait temel özellikler, ürün/hizmetlerin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkı ve cayma hakkının kullanım şartları konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olmaktadır.

Madde 5.2: ALICI, online mağazada siparişi onaylamakla sözleşmeye konu ürün/hizmet bedelini ve varsa teslimat masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır.

Madde 5.3: Sözleşme konusu ürün/hizmeti kullanmak için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre, ALICI’nın Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylamasını müteakip 24 saat içinde ALICI’nın satın alma işlemini yaptığı e-mail adresine sağlanır. ALICI, Sözleşmeye konu ürün/hizmeti sadece kendisine sağlanan Kullanıcı Adı ve Şifresi ile kullanabilir ve SATICI tarafından sağlanan sair hizmetlerden faydalanabilir. ALICI’nın satın aldığı ürün/hizmeti kullanabilmesi için bilgisayarında internet bağlantısı bulunması, canlı derslere katılabilmesi için ise kamera ve mikrofon kullanılması gerekir. ALICI, isterse kamerasını açmama hakkına sahiptir.

Madde 5.4: SATICI, sözleşme konusu ürün/hizmetin ayıpsız sağlanmasından sorumludur.

Madde 5.5: SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde ALICI’yı bilgilendirir ve tahsil edilen tüm ödemeleri en geç 14 (on dört) içinde ALICI’ya tek seferde iade eder.

Madde 5.6: Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka tarafından ödeme iptal edilir ise SATICI ürünün teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 5.7: SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ya da hizmeti sağlayamaz ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimatın ve hizmetin sağlanmasının mücbir sebep durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

Madde 5.8: İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak her türlü para iadesi, ALICI tarafından teslimat masrafları da dahil tek seferde yapılacaktır. Ancak ilgili tutarın bankaya iadesinden sonra, paranın ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ilgili bankadan kaynaklanan sebeplerle uzayabileceğini veya taksitler halinde kredi kartına iade edilebileceğini şimdiden kabul etmektedir.

Madde 6 – Sözleşmenin Kurulması ve Yürürlülük

Sözleşmenin kurulabilmesi için ALICI’nın öncelikle İnternet Sitesi veya Online Mağazada gördüğü Üyelik Paketlerinden birini seçmesi ve online mağazadan satın alması gerekir. ALICI, Online Mağaza üzerinde yapılan yönlendirmelere uygun olarak siparişin oluşturulması, Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni elektronik ortamda onaylanması ve ödeme yapılmadan önce Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereği İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan; sözleşmeye konu mal ve hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkı kullanılma şartları, süresi, usulü ve taşıyıcıya ilişkin bilgileri ve cayma hakkının kullanılamayacağı durumlara ilişkin bilgileri incelemesi gerekir.

Tüm bu işlemlerden sonra siparişe ilişkin olarak ödeme yapılması gerekir. İşbu Sözleşme, ALICI tarafından internet sitesi üzerinde elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme ticari amaçla yapılmıştır.

Madde 7 – Cayma Hakkı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesi gereğince hazırlanan ve Resmi Gazete’nin 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı nüshasında yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinin e ve ğ bentleri gereğince, bu sözleşme kapsamındaki ürün, “dijital içerik” olduğu ve “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal” olduğu için cayma hakkından istisna tutulmuştur. Bu nedenle, cayma hakkı yoktur.

Cayma Hakkı kanunen olmamasına rağmen, Berlitz, eğitimlerin kalitesine güvenmesinden dolayı tamamen kendi inisiyatifimiz ile ve gönüllü olarak Online Dil Kurslarında (TOEFL ve IELTS kursları hariç), kullanıcı adı ve şifrelerinin öğrenciye iletilmesinden sonraki 14 (on dört) gün içinde ALICI’nın ilk talebinde, hiçbir neden belirtmesine gerek olmadan ve hiçbir soru sorulmadan %100 ücret iadesi (ödenen ücretin tamamını) yapacağını taahhüt eder. Bir haftayı geçen sürelerde iade işlemi yapılamamaktadır.

Madde 8 – Gizlilik

İnternet Sitesi ve online mağaza üzerinde işlem yaparken SATICI’nın sistemlerine bırakmış olduğunuz gizli bilgiler ve kişisel bilgiler, sözleşmenin ifası amacıyla kullanılmaktadır. SATICI ile paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileriniz, bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz.

Ancak, bu bilgiler yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında, yasal mevzuata uygun olarak yetkili makamlar tarafından alınan kararlar doğrultusunda yetkili makamlar ile paylaşılabilir.

Madde 9 – Veri Girişlerindeki Hataların Belirlenmesi ve Düzeltilmesi

ALICI’nın İnternet Sitesi üzerinde siparişini oluştururken veri girişlerinde hata yapması halinde sipariş işlemi tamamlanamayacak ve sözleşme kurulmayacaktır. Veri girişlerinde hata yapılması halinde, sistem siparişin tamamlanması için ALICI’yı yönlendirecektir.

Madde 10 – Uyuşmazlıkların Çözümü

Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanacak uyuşmazlıklarda, ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

En son güncellenme tarihi: 16.08.2021

Item added to cart.
0 items - 0,00